Joint Entrance Test (JET)  2018

Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur

FINAL REPORT STATUS (On The Sopt Counseling)
VIVEKANAND GLOBAL UNIVERSITY, JAIPUR Seat Type : Normal

Sr. Roll No. Student Name Stream Sec.% Sr.Sec% Marks Roster Cat. Sub.Cat Total Fee Deposited Remain Fee

1 13150003 ABHISHEK SHARMA A/B/C 59.5 69.2 64.62 40 UR 45000.00 5000.00 40000.00

2 13190610 AJAY YADAV A/B/C 47.5 54 111.45 17 UR 45000.00 5000.00 40000.00

3 13090317 ANEEKESH A/B/C 45.67 55.4 150.44 11 UR 45000.00 5000.00 40000.00

4 13100351 ANJALI SHARMA P/C/B/A 65.5 62.4 52.74 46 UR F 45000.00 5000.00 40000.00

5 13190628 ANSHU KUMARI A/B/C 61 68 43.54 47 UR F 45000.00 5000.00 40000.00

6 13150424 ANSUL MOTHIYA A/B/C 53 53.2 17.19 50 ST 45000.00 5000.00 40000.00

7 13160331 ANTIMA DHAKAR A/B/C 70.5 76.8 68.87 35 UR F 45000.00 5000.00 40000.00

8 13060867 ANUP KUMAR MEENA A/B/C 65.17 64.6 57.03 43 ST 45000.00 5000.00 40000.00

9 13160416 ARCHANA MEENA P/C/B 60 58.4 42.38 48 UR F 45000.00 5000.00 40000.00

10 13150331 BANI SINGH MEENA P/C/M 70 58.6 54.31 44 ST 45000.00 5000.00 40000.00

11 16010767 BHANU PARTAP A/B/C 79.8 59.4 132.57 12 UR 45000.00 5000.00 40000.00

12 13140109 DEVANSHU SHARMA P/C/B 72.2 72.6 115.64 16 UR 45000.00 5000.00 40000.00

13 13110089 DILKESH YOGI A/B/C 65 77.8 80.79 29 OBC 45000.00 5000.00 40000.00

14 14010646 GAURAV BHATI P/C/B 74.1 63.8 89.44 23 OBC 45000.00 5000.00 40000.00

15 13160213 GAURAV MEENA A/B/C 55.67 63.2 99.74 20 UR 45000.00 5000.00 40000.00

16 13010757 GULSHAN KUMAR MEENA A/B/C 57.17 56.6 108.3 18 UR 45000.00 5000.00 40000.00

17 13100188 HAINSEE KUMAWAT P/C/B 60.83 66.4 151.15 10 UR 45000.00 5000.00 40000.00

18 13150072 HANUMAN YADAV P/C/B 71.25 67 119.69 15 UR 45000.00 5000.00 40000.00

19 13060178 HARJI SINGH BANKAWAT P/C/B/A 59 74.4 232.82 2 UR 45000.00 5000.00 40000.00

20 13170044 HIMANSHU SAINI P/C/B 54 68 229.03 4 UR 45000.00 5000.00 40000.00

21 13140577 JEEVAN SINGH MEENA A/B/C 57.33 58.2 99.21 21 UR 45000.00 5000.00 40000.00

22 13140082 JITENDRA SAINI A/B/C 55.17 62 8.41 51 UR 45000.00 5000.00 40000.00

23 12020077 JYOTI SARSWAT A/B/C 52.83 67.6 67.07 37 UR F 45000.00 5000.00 40000.00

24 13060535 KANA RAM GURJAR A/B/C 49 49.2 64.69 39 SBC 45000.00 5000.00 40000.00

25 13010027 KRISHAN YADAV A/B/C 45.83 52.6 83.09 28 OBC 45000.00 5000.00 40000.00

26 13130550 KUBER CHHAKRA P/C/B 75.83 68 78.16 33 UR 45000.00 5000.00 40000.00

27 13060516 KUMAR GAURAV SHARMA P/C/M 64.67 62.2 68 36 UR 45000.00 5000.00 40000.00

28 14010429 LAXMAN GODARA P/C/M 85.5 55.4 74.91 34 OBC 45000.00 5000.00 40000.00

29 16010572 LOKESH KUMAR A/B/C 76 60 79.27 30 OBC 45000.00 5000.00 40000.00

30 12020130 MANISHA A/B/C 68 68 171.2 7 UR 45000.00 5000.00 40000.00

31 13150260 MANISHA MEENA A/B/C 74.17 78.8 190.41 5 UR 45000.00 5000.00 40000.00

32 12050101 MANOJ A/B/C 62.2 67.8 85.97 26 UR 45000.00 5000.00 40000.00

33 13100036 MEENAL SINGHAL P/C/B 85.5 69.8 128.62 14 UR 45000.00 5000.00 40000.00

34 13140384 MENKA YADAV A/B/C 56.67 72.8 245.57 1 UR 45000.00 5000.00 40000.00

35 13090428 MONU KUMAR MEENA A/B/C 53.33 53 62.01 41 ST 45000.00 5000.00 40000.00

36 13160379 NARESH MEENA A/B/C 57.67 51 97.45 22 ST 45000.00 5000.00 40000.00

37 14010074 PANKAJ GARHWAL P/C/B 76 75.2 78.46 32 OBC 45000.00 5000.00 40000.00

38 13020433 PAWAN BHARDWAJ A/B/C 61.33 68.2 85.34 27 UR 45000.00 5000.00 40000.00

39 13110593 PRATHAM SAMADHIYA A/B/C 64.33 67 107.43 19 UR 45000.00 5000.00 40000.00

40 13070147 PRIYANSHI MEENA A/B/C 64 63.8 170.81 8 UR 45000.00 5000.00 40000.00

41 17030742 SARTHAK NATANI P/C/B 60.8 52 132.44 13 UR 45000.00 5000.00 40000.00

42 17040332 SHIKHA KHANDELWAL P/C/B 60.8 60.8 158.85 9 UR 45000.00 5000.00 40000.00

43 14020030 SUSHILA GODARA A/B/C 69.67 75.8 231.2 3 UR 45000.00 5000.00 40000.00

44 17080099 TRILOK JOSHI P/C/B 70.5 66.4 53.68 45 UR 45000.00 5000.00 40000.00

45 13150678 TUSHAR GUPTA A/B/C 60 52.2 78.72 31 UR 45000.00 5000.00 40000.00

46 15040218 URVASHI SINGH A/B/C 53.2 72.2 177.32 6 UR 45000.00 5000.00 40000.00

47 13060511 VIJAY KUMAR SAINI A/B/C 50.17 49.6 61.47 42 OBC 45000.00 5000.00 40000.00

48 13170342 VIJAY MEENA P/C/M 87.4 70 89.42 24 ST 45000.00 5000.00 40000.00

49 13030139 VIKAS CHOUDHARY A/B/C 57.5 64.4 109.53 0 UR 45000.00 5000.00 40000.00

50 13060674 VINITA MEENA A/B/C 58.83 66.2 86.97 25 UR F 45000.00 5000.00 40000.00

51 16030280 VISHAL P/C/B 62.7 58 21.03 49 OBC 45000.00 5000.00 40000.00

52 13030430 YADRAM YADAV A/B/C 50.67 52.6 65.08 38 OBC 45000.00 5000.00 40000.00